Кононенко Віктор Олімпанович — Енциклопедія Сучасної України

Кононенко Віктор Олімпанович

КОНОНЕ́НКО Віктор Олімпанович (11. 09. 1918, м. Короча, нині Бєлгород. обл., РФ – 29. 07. 1975, Київ) – фахівець у галузі механіки. Акад. АН УРСР (1964). Премія ім. М. Кри­лова АН УРСР (1977). Закін. Хар­ків. ін-т інж. залізнич. транс­пор­ту (1942). Працював у Ін-ті буд. механіки АН УРСР (Київ, 1946–52); Лаб. вимірюв. приладів АН СРСР (1952–56); Ін-ті машино­знавства АН СРСР (1956–62; оби­­два – Москва); від 1962 – в Ін-ті механіки АН УРСР (Київ): 1965–75 – дир. Одночасно викладав у Київ. і Моск. ун-тах. Наук. дослідження: теорія неліній. коливань та її практ. застосування, взаємодія коливал. систем з джерелами енергії, ідентифікація не­­ліній. коливал. систем. Розв'я­зав задачі автоколивань при різанні металів, фрикц. автоколивань у машинах і системах управління. Вивчав період. коливання зі змін. параметрами (явища у при­­скорювачах частинок високих енергій, вимірюв. і навігац. при­­ладах на вібруючій основі). Відкрив резонансні просторові коли­вання твердих тіл.

Пр.: Колебательные системы с огра­ниченным возбуждением. Москва, 1964; Vibration systems with a limited power sypply. London, 1969; Колебания твер­дых тел. Москва, 1976; Методы идентификации нелинейных колебатель­ных систем. К., 1976 (спів­авт.); Нелинейные колебания механических систем: Избр. тр. К., 1980.

Літ.: Институт механики. 1978; Ин­ститут механики им. С. П. Тимошенко НАН Украины. 2008 (обидві – Київ).

М. П. Плахієнко


Покликання на статтю