Кононенко Віталій Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Кононенко Віталій Іванович

КОНОНЕ́НКО Віталій Іванович (27. 02. 1932, с. Варва, нині смт Черніг. обл.) – економіст. Д-р екон. н. (1992), проф. (2003). Закін. Київ. ун-т (1954), Всесоюзну академію зовн. торгівлі (Москва, 1967). У 1958–2004 (з перервою) працю­­вав у Ін-ті економіки НАНУ (Київ): від 1982 – зав. відділу теор. проблем регулювання еко­­номі­­ки; 1968–74 – співроб. відділу заг. екон. дослідж. Секрета­­ріату Європ. екон. комісії ООН (Жене­­ва). Наук. дослідження: проб­­леми ціноутворення і цінової політики у системі регулювання економіки, механізм регулювання структур. перебудови еконо­­міки.

Пр.: Роль плановой цены в интенсивном социалистическом воспроизводстве. 1983; Экономические регу­­ля­­торы воспроизводственного процесса. 1992 (співавт.); Функции цен в условиях формирования рыночной эконо­­ми­­ки. 1994; Формування ринкових регуляторів в перехідній економіці України. 1996 (співавт.); Система регуляторів перехідної економіки України. 1999 (спів­­авт.); Модернізація економіки України та її основні напрямки на сучасному етапі // Актуал. аспекти механізму модернізації економіки України: Зб. наук. пр. 2003 (співавт.); усі – Київ.

Н. І. Моісеєнко

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Н. І. Моісеєнко . Кононенко Віталій Іванович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=4928 (дата звернення: 24.10.2021)