Кононенко Ігор Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Кононенко Ігор Володимирович

КОНОНЕ́НКО Ігор Володимирович (10. 01. 1950, Ленінград, нині С.-Пе­тер­бург, РФ) – фахівець у галузі стратегічного управління, управ­ління проектами й програмами. Д-р тех. н. (1992), проф. (2001). Держ. премія України в галузі н. і т. (2009). Закін. Харків. авіац. ін-т (1973). Відтоді працює у Нац. тех. ун-ті «Харків. політех. ін-т»: від 2000 – зав. каф. стратег. упр.; водночас 1993–2002 – заст. дир. з наук. роботи Ін-ту машин і систем Мін-ва пром. політики та НАНУ (Харків), 1995–96 – нац. експерт ООН з пром. розвитку. Розробляє стратегії розвитку підпр-в і галузей економіки (автомобіле-, тракторо-, верстато-, приладобудування), методи прогнозування, оптимізації для задач з алгоритм. та аналіт. цільовими функціями й обмеженнями. Спів­автор закономірності впливу змін приросту ВВП країни на обсяг капітал. інвестицій в її економіку (2005).

Пр.: Моделирование процессов раз­вития и реконструкции гибких производ­ственных систем. Х., 1989; Долгосроч­ный прогноз социально-экономичес­ко­го развития Украины. Х., 1999 (спів­авт.); Методичні матеріали з формування програм розвитку галузей місце­­вого господарства. Х., 2001 (спів­авт.); Управ­ління розвитком підприємства. Х., 2001; Компьютеризация управления развитием производственно-экономичес­ких систем. Х., 2006; Project portfolio selection method considering possibili­ties and influence of project stakehol­ders // The Human Side of Projects in Modern Business. Helsinki, 2009 (спів­авт.).

Т. М. Єфременко

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Т. М. Єфременко . Кононенко Ігор Володимирович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=4940 (дата звернення: 23.10.2021)