Кононенко Тетяна Володимирівна — Енциклопедія Сучасної України

Кононенко Тетяна Володимирівна

КОНОНЕ́НКО Тетяна Володимирівна (26. 06. 1972, м. Горлівка Донец. обл.) – філософ. Д-р філос. н. (2012). Закін. Владимир. пед. ун–т (РФ, 1994). Відтоді працює у Горлів. пед. ін-ті іноз. мов: від 2001 – доц. каф. філософії та політології. Наук. дослідження: філос. антропологія, реліг. антропологія, аксіологія.

Пр.: Маргинальная личность: аксиологический анализ // Культура народов Причерноморья. 2007. № 106; Проб­лема сущности и предназначения человека в византийском богословии // Філос. дослідж.: Зб. наук. пр. Лг., 2008. Вип. 9; Особенности византийской мен­тальности // Ученые зап. Таврич. ун-та им. В. Вернадского. Сер. Философия. Социология. 2008. Т. 21, № 2; Творец и творение в философии С. Н. Булгакова // Там само. 2009. Т. 22, № 4; Маргинальная личность в поствизантийском пространстве. Д., 2011.

І. О. Навка

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
І. О. Навка . Кононенко Тетяна Володимирівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=4966 (дата звернення: 24.09.2021)