Константинов В’ячеслав Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Константинов В’ячеслав Олександрович

КОНСТАНТИ́НОВ В'ячеслав Олександрович (28. 10. 1948, с. Старий Салтів, нині смт Вовчан. р-ну Харків. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (2003). Закін. Харків. ун-т (1971). Від 1973 працює у Фіз.-тех. ін-ті низьких т-р НАНУ (Харків): від 2007 – зав. відділу теплових властивостей молекуляр. кристалів. Створив унікал. установку для дослідж. ізохор. теплопровідності молекуляр. кристалів при т-рах 20–300 К та тиску 1–6000 атмо­сфер, встановив осн. закономірності перенесен­ня тепла в цих об'єктах, зокрема виявив, що при т-рах порядку та вище дебаєвських воно переноситься не лише фононами, а й «дифуз.» модами; визначив, що розгальмовування обертового руху молекул у вузлах кристаліч. ґратки супроводжується зростанням ізохор. теплопровідності.

Пр.: Phonon scattering and heat trans­fer in simple molecular crystals. Lectures from the Winter School of Theoretical Phy­sics // Plenum Press. New York, 1994; Search for the minimum thermal conduc­tivity in mixed cryocrystals (CH4)1-x Krx // ФНТ. 2001. Vol. 27; Isochoric thermal con­ductivity of solid carbon oxide: the role of phonons and “diffusive” modes // J. Phys. C. 2006. Vol. 18; Heat transfer – theore­tical analysis, experimental investiga­tions and industrial systems // InTech. 2011 (усі – спів­авт.).

О. М. Калиненко


Покликання на статтю