Константинов Сергій Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Константинов Сергій Михайлович

КОНСТАНТИ́НОВ Сергій Михайлович (18. 10. 1930, Київ) – фахівець у галузі теплотехніки. Канд. тех. н. (1963), проф. (1985). Держ. нагороди СРСР. Закін. Київ. технол. ін-т харч. пром-сті (1954), де відтоді й працював: 1970–78 – проректор з навч. роботи. 1978–86 – ректор Київ. технол. ін-ту легкої пром-сті; від 1986 – у Нац. тех. ун-ті України «Київ. політех. ін-т»: засн. і зав. каф. теплотехніки та енергозбереження (1986–2003), від 2003 – проф. цієї каф. Осн. напрям наук. дослідж. – теплообмін під час кипіння рідин, сушіння твердих та сипучих матеріалів. Викладає курси «Технічна термодинаміка», «Тер­­модинаміка та теплопередачі», «Термодинаміка та теплообмін».

Пр.: Тепловой расчет промышлен­ных парогенераторов. 1980 (спів­авт.); Теплотехника. 1986 (спів­авт.); Основы проектирования швейных предприятий. 1992 (спів­авт.); Технічна термодинаміка: Підруч. 2001; Збірник задач з технічної термодинаміки: Навч. посіб. 2002 (спів­авт.); Теплообмін: Підруч. 2005; Збірник задач з технічної термодинаміки та теплообміну: Навч. посіб. 2009 (спів­авт.); Теоретичні основи теплотех­ніки: Підруч. 2012 (спів­авт.); усі – Київ.

А. В. Праховник, С. М. Ховрич

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
А. В. Праховник, С. М. Ховрич . Константинов Сергій Михайлович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=4980 (дата звернення: 25.10.2021)