Константинович Аурел Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Константинович Аурел Васильович

КОНСТАНТИНО́ВИЧ Аурел Васильович (17. 10. 1943, Чернівці) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (2012). Закін. Чернів. ун-т (1966), де відтоді й працює: від 1975 – доц. каф. теор. фізики. Від 1991 – засн. і голова Всеукр. наук.-пед. асоц. «Арон Пумнул». Наук. до­слідж.: рух і випромінювання заряджених частинок у вакуумі та середовищі в електромагніт. по­лях; структура, властивості та стійкість іонних міцел поверхнево-актив. речовин і малих сис­­тем.

Пр.: Radiation Spectrum of an Elect­ron Moving in a Spiral in Magnetic Field in Transparent Media and in Vacuum // J. Ma­­terials Science. Materials in Elect­ronics. 2006. Vol. 17, № 4 (співавт.); Oscil­lations in Radiation Spectrum of Electron Moving in Spiral in Transparent Medium and Vacuum // Astroparticles Physics. 2008. Vol. 30, № 3; Oscillations and Cohe­­rent Radiation of Harmonics in Radiation Spectrum of Electrons Moving in Spiral in Transparent Medium // Problems of Atomic Science and Technology. Series: Nuclear Physics Investigations. 2011. № 5 (співавт.); Influence of Normal and Ano­­ma­­lous Doppler Effects on Synchrotron-Cherenkov Radiation //Romanian J. Phy­­sics. 2012. Vol. 57, № 9–10 (співавт.).

М. В. Ткач


Покликання на статтю