Констянтинович Микола Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Констянтинович Микола Володимирович

КОНСТАНТИНО́ВИЧ Микола Володимирович (14. 08. 1902, Київ – 12. 03. 1964, Вінниця) – лікар-патологоанатом. Син В. Константиновича. Д-р мед. н. (1959), проф. (1960). Закін. Київ. мед. ін-т (1926). Пра­цював у Мінському (1931–36) та 1-му Харків. (1936–41; від 1938 – доц. каф. патол. анатомії) мед. ін-тах; під час 2-ї світ. війни – військ. лікар; зав. каф. патол. анатомії Укр. ін-ту удосконален­ня лікарів (Харків, 1947–49) та Вінн. мед. ін-ту (1949–64). Наук. дослідження: інфекц. патологія, пух­лини, історія медицини.

Пр.: Злокачественная аденома гипофиза // Арх. патологии. 1948. № 1; К вопросу о продуктивном облитериру­ющем эндофлебите печеночных вен // ВД. 1957. № 9.

В. В. Біктіміров


Покликання на статтю