Констянтинович Стеван — Енциклопедія Сучасної України

Констянтинович Стеван

КОНСТАНТИ́НОВИЧ Стеван (21. 11. 1964, м. Сремська Митровиця, Воєводина, ни- ні Сербія) – русинський літерату­рознавець, журналіст, педагог у Сербії. Проф. (2005). Літ. премія ім. М. Кочиша (2006). Закін. філос. ф-т (1988) і докторат (2005) Ун-ту в м. Новий Сад, де і працює від 2008. Працював журналістом, ред. г. «Руске слово» (1988–93), дописувачем інформ. агентства TAНJУГ, серб., польс., амер. і ка­над. журналів та газет. Співзасн. і ред. літ. часопису «Шидина» (м. Шид). Викладав у ВНЗах у Вршцу, Сремській Митровиці, Су­ботиці, Белґраді. Пише по-русин­ськи, серб., польс. та англ. мовами. Досліджує русин. й укр. літ-ру, усну творчість. Автор під­ручників із культури мовлення, опубл. серб. мовою. Видав монографії «Калдерма читаня и ду­маня» (Нови Сад, 1990), «При­че о Русинима» (Шид, 1995), «Русин­ска проза» (Бачка Паланка, 1995; 2003), «Ideologije u književnosti za decu» (Нови Сад, 2006), «Bezbed­nosna kultura i bajke» (Нови Сад, 2006; укр. мовою – Уж., 2008), «Socrealistički roman u slo­venskim književnostima» (2007), «Руска про­за од Гнатюка по 1941 рок» (2008), «Русинска усмена књи­жевност», «Рат није био бесмис­лен» (обидві – 2011; усі – Новий Сад). 2001 у його перекл. серб. мовою видано вибрані оповідання В. Стефаника.

Літ.: Тамаш Ю. История рускей литератури. Београд, 1997.

Н. С. Стаценко, М. М. Цап


Покликання на статтю