Константинович Тетяна Володимирівна — Енциклопедія Сучасної України

Константинович Тетяна Володимирівна

КОНСТАНТИНО́ВИЧ Тетяна Володимирівна (02. 01. 1964, Вінниця) – лікар-пульмонолог. Д-р мед. н. (2011). Закін. Вінн. мед. ін-т (1987). Працювала лікарем. Від 1994 – у Вінн. мед. ун-ті: від 2012 – проф. каф. пропедевтики внутр. медицини. Наук. дослідження: лікування хворих на бронхіал. астму за умов наявності супут. соматич. станів з урахуванням фармакоекон. по­­казників та показників якості життя.

Пр.: Соматопсиховегетативний син­­дром в клініці обструктивних захворювань легень: причини, патогенез, діагностика, лікування // Астма та алергія. 2003. № 4; Соматопсихологія бронхіальної астми: клінічні та фармакоекономічні аспекти // Biomedical and Bio­­social Anthropology. 2005. № 5; Фтор­­хинолоны: место в клинической практике. К., 2013 (співавт.).

В. В. Петрушенко

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
В. В. Петрушенко . Константинович Тетяна Володимирівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=4992 (дата звернення: 23.10.2021)