Константинович Ярослав-Богдан Омелянович — Енциклопедія Сучасної України

Константинович Ярослав-Богдан Омелянович

КОНСТАНТИНО́ВИЧ Ярослав-Богдан Омелянович (13. 03. 1893, с. Торки Перемишл. пов., нині Підкарпат. воєводства, Польща – 03. 03. 1971, м. Желєхув Варшав., нині Мазовец. воєводства, Польща) – історик мистецтва. Закін. Укр. чол. г-зію у Перемишлі (1912), студіював філософію та історію мист-ва у Мюнхен. ун-ті (1912–14). На поч. 1-ї світ. війни мобілізов. до австр. армії. Був двічі поранений. Під час лікування навч. у Віден., Львів. ун-тах. 1918 переїхав до Вінниці, звідти до Києва, потім у Миколаїв, де до 1921 працював у відділі рад. Ко­­місаріату освіти і вчителем. Від 1922 учителював у львів. г-зіях. 1932 здобув ступ. д-ра філософії з історії мист-ва та наук у Львів ун-ті. Стажувався у Юго­­славії, Чехо-Словаччині, Угорщи­­ні, Італії (м. Равенна і Флоренція). 1935 продовжив дослідж. у віден. музеях та б-ках. Працював у Львові учителем історії у польс. приват. г-зії, 1939–41 – у серед. школі. 1944 виїхав до Польщі, деякий час жив у садибі батьків у м. Санок. Учителював від 1946 у заг.-осв. ліцеї м. Дем­­блін (Люблін. воєводства), м-ку Соболів (нині Мазовец. воєводства), м. Желєхув (до 1958). Завершив розпочату в міжвоєн. період працю над інвентаризацією укр. ікон, які після війни опи­­нилися на тер. Польщі. Залишив рукопис «Український па­­нельний живопис XIV–XVI ст.». Мист. зібрання К. зберігаються у Музеї етнографії в Саноку, його архів налічує 133 рукописи, 402 негативи, діапозитиви, фото та 640 некаталогізов. знім­­ків настін. розписів, репродукцій документів, церк. книг тощо.

Пр.: Манявський Скит. Нова публікація про його мистецьку культуру // Нові шляхи. 1929. № 2; Ikonostasy XVII wieku w granicach dawnych diecezji: prze­­m­­yskiej, bełskiej i chełmskiej. Próba cha­­rakterystyki. Sanok, 1930; Wychowanie estetyczne w nowoczesnej szkole. Lwów, 1936; Ikonostasis: Studien und Forsc­­hun­­gen. Lwów, 1939; Причинки до студії української ікони ХIV–ХVI ст. // Богосло­­вія. Рим, 1978. Т. 62.

Літ.: K. Mart. Do piękna nadp­­rzyro­­dzo­­nego: sesja naukowa… Chełm, 2003.

Ю. Б. Ковалів

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Ю. Б. Ковалів . Константинович Ярослав-Богдан Омелянович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=4993 (дата звернення: 22.10.2021)