Конторович Віктор Мусійович — Енциклопедія Сучасної України

Конторович Віктор Мусійович

КОНТОРО́ВИЧ Віктор Мусійович (27. 11. 1931, Харків) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1973), проф. (1987). Закін. Хар­ків. ун-т (1954). Учителював. Пра­цював у Харків. фіз.-тех. ін-ті; 1955–86 – в Ін-ті радіо­фізики та електроніки АН УРСР: від 1982 – зав. лаб. теор. радіоастрономії та астрофізики; від 1986 – у Радіоастрон. ін-ті НАНУ (обидва – Харків): від 1990 – гол. н. с., від 2003 – ст. н. с. За сумісн. від 1962 – у Харків. ун-ті: від 1973 – проф. каф. косміч. радіофізики. Наук. дослідж. присвяч. питанням гідродинам. і фіз. кінетики стосовно стійкості розрив. течій, теорії турбулентності, неліній. оптики, електрон. теорії ме­­талів та астрофізики (злиття га­­лактик, теорія пульсарів).

Пр.: Теория турбулентности в гидро­динамике и плазме // Изв. вузов. Радиофизика. 1974. Т. 17, № 4 (спів­авт.); Радиоволны рассказывают о Вселенной. К., 1981; 2005; 2010 (спів­авт.); Динамические уравнения теории упру­гости в металлах // УФН. 1984. Т. 142, № 2; Линейные и нелинейные волны // РиР. 2001. Т. 6, № 3; 2006. Т. 11, № 1; Электромагнитный смерч в вакуумном зазоре пульсара // ЖЭТФ. 2010. Т. 137, № 6; Скрытая масса и взрывная эволюция галактик // Вопр. атом. науки и техники. 2010. № 4 (спів­авт.).

Л. І. Шарапов

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Л. І. Шарапов . Конторович Віктор Мусійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=5038 (дата звернення: 24.09.2021)