Король Анатолій Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Король Анатолій Миколайович

КОРО́ЛЬ Анатолій Миколайович (24. 07. 1946, Київ) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1999). Закін. Київ. ун-т (1970), де відтоді й працював. Від 1982 – у Нац. ун-ті харч. тех­нологій (Київ): від 2001 – зав. каф. фізики. Досліджує фіз. влас­­тивості напівпровідник. структур, зокрема тунельно-резонанс. на­­ноструктур.

Пр.: Effect of scattering in the po­­ten­­tial barriers on the tunneling trans­­pa­­ren­­cy of a disordered superlattice // Phys. Rev. B. 1994. Vol. 50, № 4; О туннельной прозрачности неупорядоченной сверх­­решетки с рассеивателями в потен­­ци­­альных барьерах // ЖЭТФ. 1994. Т. 106; Dependence of tunneling transparency of the disordered superlatice on the para­­meters of impurity centers // Phys. Rev. B. 1996. Vol. 53, № 15; New possibilities for obtaining steeply nonlinear current-voltage characteristics in some semi­­con­­ductor structures // Intern. J. Modern Phy­­sics. 2010. Vol. 24 (спів­авт.).

О. В. Третяк


Покликання на статтю