Король Володимир Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Король Володимир Миколайович

КОРО́ЛЬ Володимир Миколайович (05. 01. 1944, с. Маковище Макарів. р-ну Київ. обл.) – фахівець у галузі літакобудування. Д-р тех. н. (2004), проф. (2005). Засл. діяч н. і т. України (2009). Держ. премія України в галузі н. і т. (1993). Повний кавалер ордена «За заслуги» (1998, 2001, 2006). Закін. Харків. авіац. ін-т (1968). Від 1960 (з перервою на навч.) працює на держ. підпр-ві «Антонов» (Київ), де пройшов шлях від фрезерувальника до ген. дир.–заст. гол. конструктора (від 1997), від 2010 – 1-й віце-президент–ген. дир. Наук. дослідження: розрахунок втомної міцності експерим. титан. спла­­ву, порошк. матеріалів для вузлів тертя літаків серії «Ан»; розроблення конструктивно-технол. принципів створення висо­­коресурс. трубопровід. систем та технологій розкрою заготовок під час виготовлення їхніх уніфіков. елементів. Під його кер-вом удосконалено моделювання об'єктів авіац. техніки за допомогою комп'ютер. систем, що спростило та прискорило проектування нових зразків літаків; на дослід. вироб-ві вперше впроваджено клеєварні (замість клепаних) з'єднання в конструкції літака. Крім створен­­ня нових зразків, займається мо­­дернізацією та переоснащенням літаків серії «Ан», що перебувають в експлуатації.

Пр.: Компьютеризация авиационно­­го производства // Информационные технологии в наукоемком машиностроении. К., 2001; Информационные и компьютерные технологии в подготовке и проведении масштабных ре­­монтных работ по восстановлению ави­­ационной техники // Открытые информ. и компьютер. интегрированные технологии: Сб. науч. тр. Нац. аэрокос­­мич. ун-та «Харьков. авиац. ин-т». X., 2002. Вып. 16; Общий подход к классификации управленческих решений в производственной сфере и некоторые аспекты его реализации // Там само. 2003. Вып. 18; Концептуальные подхо­­ды к повышению эффективности современного самолетостроительного производства // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. пр. Сх.-укр. ун-ту. Лг., 2003. № 1; Технологія виробництва літальних апаратів: Підруч. Кн. 1. К., 2004 (спів­авт.); Технологія складання літальних апаратів: Підруч. Кн. 2. К., 2007 (спів­авт.).

В. Є. Маєвський


Покликання на статтю