Король Мирослав Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Король Мирослав Миколайович

КОРО́ЛЬ Мирослав Миколайович (28. 06. 1964, с. Шевченкове Долин. р-ну Івано-Фр. обл.) – поет, графік, архітектор. Чл. АУП (2005). 2-га премія Всесоюз. огляду-конкурсу диплом. проек­­тів (Москва, 1986). Закін. Львів. політехніку (1986; викл. В. Проскуряков). Працював від 1987 арх.-реставратором Львів. ін-ту «Укрзахідпроектреставрація»; від 1996 – у Київ. ін-ті «УкрНДІпроектреставрація». Співзасн. Міжнар. асоц. зорових мов (Едмонтон, 1997). Друкується від 1996. Цикли віршів вміщено у часописах «Четвер», «Перевал», «Зрима рима», «Золотий гомін», «Смолоскипи». Зорові вірші К. відзначаються лаконізмом та мі­­німалізмом у виражал. засобах. У зоровій поезії дотримується традиц. жанрів і створює власні, зокрема вірш-об'єкт, вірш-вісьо­­вик. Автор зб. «Час достиглого каміння» (Ів.-Ф., 2003). Учасник обл., всеукр., зарубіж. мист. ви­ставок від 1989. Персон. – у Львові (2002), Івано-Франківську (2005), Києві (2011–12). Створює гравюри, монотипії (цикли «Зці­­лення», «Притчі»; обидва – 1990–92; «Сто стін», 1998–2001; серія «Театречей», 1993), акварелі, колажі, екслібриси (В. Задорожного, І. Римарука; обидва – 2005). Ілюструє ж. «Перевал», «Четвер». Для графіч. робіт характерне використання елемен­­тів експресіонізму, бароко, конст­­руктивізму, нар. мист-ва.

Літ.: Нестеренко П. На власній орбіті у вселюдському коловороті // Сучас­ність. 2005. № 11.

П. В. Нестеренко


Покликання на статтю