Королько Валентин Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Королько Валентин Григорович

КОРОЛЬКО́ Валентин Григорович (10. 03. 1942, м. Фастів Київ. обл.) – філософ, політолог. Д-р філос. н. (1983), проф. (2004). Засл. діяч н. і т. України (2015). Закін. Ки­­їв. ун-т (1965). Відтоді працював у Ін-ті історії партії при ЦК КПУ; 1991–2003 – пров. н. с. Ін-ту со­­ціології НАНУ (обидва – Київ); 2003–08 – зав. каф. теорії і методики зв'язків із громадськістю, від 2008 – зав. каф. зв'язків з громадськістю, психології та педагогіки Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». Досліджує проблеми історії зарубіж. соц. і політ. думки, вплив НТП на сусп. процеси, сучас. стан розвитку теорії та практики зв'язків із громадськістю за кордоном і в Україні.

Пр.: Спосіб життя і НТР. 1980; Основи паблик рілейшнз: Посіб. 1997; Су­спіль­­на трансформація: Концептуальний ана­­ліз, тенденції, український досвід. 2004 (спів­авт.); Соціологія: Підруч. 2008 (спів­авт.); Глобалізація в соціологічному вимірі. 2011 (спів­авт.); усі – Київ.

Є. І. Головаха

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
Є. І. Головаха . Королько Валентин Григорович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=5074 (дата звернення: 23.10.2021)