Корольков Микола Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Корольков Микола Михайлович

КОРОЛЬКО́В Микола Михайлович (01. 12. 1937, м. Мга Ленінгр. обл.) – фа­хівець у галузі загальної хімічної технології. Д-р тех. н. (1969), проф. (1971). Закін. Ташкент. по­літех. ін-т (1959), де відтоді й пра­цював. 1964–93 з перервою – у Ризькому тех. ун-ті: 1964–67 – заст. декана хім. ф-ту, від 1974 – зав., проф. каф. заг. хім. технології; 1984–86 – зав. каф. хім. тех­нології неорган. речовин Дніпро­дзержин. індустр. ін-ту (Дніпроп. обл.). Осн. напрями наук. дос­лідж.: процеси й апарати хім. технології; вироб-во та пром. застосування сучас. іонообмін. матеріалів і пластмас; мембран­ні методи розділення рідин. сумі­шей.

Пр.: Теоретические основы ионооб­менной технологии. 1968; Массо­обмен­­ные процессы химической технологии. Жидкостная сорбция. 1976 (співавт.); Массоперенос через мембраны при ультрафильтрации // Массообмен в хим. технологии: Сб. науч. тр. 1988 (усі – Рига).

М. Д. Волошин


Покликання на статтю