Корольов Валентин Гнатович — Енциклопедія Сучасної України

Корольов Валентин Гнатович

КОРОЛЬО́В Валентин Гнатович (11. 08. 1935, м. Чорнобиль, нині Іванків. р-ну Київ. обл. – 23. 07. 1988, Київ) – лікар-онколог. Д-р мед. н. (1982). Закін. Київ. мед. ін-т (1959). Пра­­цював у Київ. НДІ експерим. та клін. онкології (нині Ін-т експе­рим. патології, онкології і радіо­­біології НАНУ, 1966–71); Київ. рентґено­радіол. та онкол. ін-ті (нині Нац. ін-т раку, 1971–88): зав. відділень пухлин опорно-рухового апарату та м'яких тканин (1971–84) і пухлин молоч. залози та онкогінекології (1986–88). Наук. дослідж. з питань ран­­ньої діагностики та оператив. лі­­кування злоякіс. пухлин опорно-рухового апарату та молоч. залози.

Пр.: Ангиография и стронций-85 в диагностике опухолей костей и таза // Клин. рентгенология: Сб. К., 1975; Хирургические методы лечения костных сарком // Мат. 3-го Всесоюз. съезда онкологов. Ташкент, 1979; Комбиниро­­ванное лечение злокачественных опухолей костей и мягких тканей: Метод. рекомендации. К., 1984; Радионуклидная диагностика рака молочной желе­­зы // Клин. онкология: Сб. К., 1985.

Л. Ф. Арендаревський

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Л. Ф. Арендаревський . Корольов Валентин Гнатович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=5089 (дата звернення: 23.10.2021)