Корольов Олександр Вікторович — Енциклопедія Сучасної України

Корольов Олександр Вікторович

КОРОЛЬО́В Олександр Вікторович (20. 09. 1957, м. Клин Моск. обл.) – фахівець у галузі теплових ядерних установок. Д-р тех. н. (2007). Закін. Одес. політех. ін-т (1980), де відтоді й працює (нині ун-т): від 2007 – проф. каф. АЕС. Осн. напрями наук. діяльності: експерим. і статист. методи дослідж. ресурсу роботи обладнання АЕС і трубопроводів (діагностика по­­шкоджень, надійність і ресурс), теплогідродинаміка двохфаз. потоків, альтернат. джерела енер­­гії.

Пр.: Effect of electric heating on hyd­­raulic resistance of channels // Atomic Energy. 2001. Vol. 91, № 3; Влияние электродинамических сил на элек­­три­­чески обогреваемый канал // Тр. Одес. политех. ун-та. 2005. Вып. 2(24); К вопросу о разрушении трубок при термоакустических колебаниях // Ядер. и радиацион. безопасность. 2006. № 2; Анализ и моделирование тепло­­энер­­гетического оборудования, работающего с двухфазными течениями. О., 2010; Неустойчивось работы систем под­держания уровня в системах сжиженного газа // Холодил. техніка і технологія. 2011. № 11.

В. О. Дубковський

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю