Куйбіда Василь Степанович — Енциклопедія Сучасної України

Куйбіда Василь Степанович

КУЙБІДА́ Василь Степанович (08. 05. 1958, м. Інта, Респ. Комі, РФ) – громадсько-політичний діяч, фахівець у галузі державного управління, поет. Канд. фіз.-мат. (1992) і юрид. (2001) н., д-р н. з держ. упр. (2004), проф. (2004). Нар. депутат України (2006–07, 2007). Чл. НСПУ (1993), НСЖУ (2002). Ордени князя Ярослава Мудрого 5-го ступ. (2006) і Данила Галицького (2008). Повний кавалер ордена «За заслуги» (1997, 1999, 2001). Закін. ф-т приклад. математики та механіки (1980) і правознав. ф-т (1995) Львів. ун-ту, Ін-т держ. упр. і са­моврядування при КМ України (1994), екон. ф-т (2000) Нац. ун-ту «Львів. політехніка». Працював у Львів. політех. ін-ті (1980–86); ін-ті «Укрзахідцивіль­проект» (Львів, 1987–90); у 1990–91 – голова ком-ту нар. контролю Львова; 1991–93 – голова ком-ту контролю, 1994–98 – голова ра­ди і виконкому Львів. міськради; 1998–2002 – міський голова Льво­­ва (1999 обраний депутатом ВР України, однак вийшов зі списку); 2002–05 – віце-президент і проф. каф. конституц., адм. та фінанс. права Міжрегіон. ака­демії упр. персоналом (Київ); 2006–07 – радник Президента України; 2007–10 – Міністр регіон. розвитку і буд-ва України. Водночас 1994–2002 – віце-пре­­зидент АМУ; 1996–2002 – чл., 2000–02 – голова укр. делегації та віце-президент (перший укра­­їнець на цій посаді), від 2002 – почес. чл. Конгресу місц. і регіон. влад Європи, 1998–2002 – чл. Нац. комісії у справах ЮНЕСКО. У ВР України 5-го скликання – секр. Ком-ту з питань буд-ва, містобудування і житлово-кому­нал. госп-ва, чл. фракції Блоку «Наша Україна» (2006–07); 6-го – чл. фракції Блоку «Наша Україна–Народна самооборона» (2007). Від 2003 – заст. голови, від 2012 – голова НРУ. Почес. д-р УВУ (1999), Львів. ун-ту (2000), Львів. АМ (2002). Президент Національної академії державного управління при Президентові України (2016–2019). Автор наук. праць із проб­­лем держ. упр. і місц. самовря­дуван­ня, а також поет. збірок філос., лірико-естет. і громадян. спрямування – «Контур» (1991), «По­­слання стежок» (1993), «Вер­тикаль стебла», «Долина відображень» (обидві – 2003), «Гармонія неспокою» (2010; усі – Львів). Низку поезій покладено на музику.

Пр.: Конституційно-правові пробле­ми міського самоврядування в Україні. Л., 2001; Сучасні проблеми і регіональні особливості місцевого самоврядуван­ня в Україні. Л., 2001; Принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування. К., 2004; Муніципальне управ­ління: аспект інформатизації. К., 2004; Територіальне планування в Україні: Європейські засади та національний досвід. К., 2009; Генеза територіальної організації України: конституційно-пра­вові аспекти. Х., 2010.

О. І. Гринів

Статтю оновлено: 2019

Покликання на статтю
О. І. Гринів . Куйбіда Василь Степанович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=51089 (дата звернення: 09.05.2021)