Кулик Михайло Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Кулик Михайло Миколайович

КУЛИ́К Михайло Миколайович (19. 09. 1940, м. Зіньків Полтав. обл.) – фахівець у галузі енергетики. Батько О. Кулика. Д-р тех. н. (1979), проф. (1986), акад. НАНУ (2000). Засл. діяч н. і т. (2003). Держ. премія України у галузі н. і т. (1999), премії ім. С. Лебедєва (1994) та ім. В. Хрущова (2002) НАНУ. Закін. Харків. політех. ін-т (1963). Від 1966 працював у Ін-ті кібернетики АН УРСР; від 1971 – в Ін-ті електродинаміки АН УРСР: 1979–81 – зав. відділу оптиміза­ції упр. енергосистемами; 1981–88 – зав. відділу оптимізації сис­тем енергетики Ін-ту проблем моделювання в енергетиці АН УРСР; 1988 – зав. однойм. відділу, від 1997 – дир. Ін-ту заг. енергетики НАНУ (усі – Київ). Наук. дослідження: розроблення методології, матем., програмно-інформ. засобів і розв'язання приклад. проблем з довгострок. та перспектив. прогнозування рівнів енергоспоживання і напрямів енергозабезпечення кра­їни; розвиток теорії, створення матем. засобів і програмно-інформ. комплексів для вивчення та оптимізації розвитку паливно-енергет. комплексу як єдиної енерготехнол. системи, а також галуз. систем енергетики; розроблення теорії, побудова матем. моделей та створення засобів інформатики для аналізу, оптимізації та керування усталеними і нестаціонар. режимами магістрал. газопроводів, газотранспорт. та електроенергет. систем.

Пр.: Методы системного анализа в энергетических исследованиях. К., 1987; Оптимизация республиканского топливно-энергетического комплекса и его отраслевых систем. К., 1992; Стан реалізації та інвестиційного забезпечення Енергетичної стратегії України // Пробл. заг. енергетики. 2012. № 1(28); Методи узгодження прогнозних рішень // Там само. 2014. № 2(37).

Г. П. Футорний


Покликання на статтю