Короп Андрій Федосійович — Енциклопедія Сучасної України

Короп Андрій Федосійович

КО́РОП Андрій Федосійович (02. 09. 1934, с. Оленівка Мар'їн. р-ну Сталін., нині Донец. обл.) – лікар. Д-р мед. н. (1981), проф. (1981). Закін. Дніпроп. мед. ін-т (1962). Працював лікарем. Від 1966 – у Харків. мед. академії післядиплом. освіти: 1971–2001 – зав. каф. соц. медицини, упр. та бізнесу в охороні здоров'я, водночас 1977–91 – проректор з лікув. роботи, від 2001 – зав. лаб. сімей. медицини. Наук. до­­слідж.: розвиток системи охорони здо­ров'я та упр. нею; сімейна меди­цина в Україні; стан здоров'я та чинники, що на ньо­­го впливають.

Пр.: Система показателей деятельности лечебно-профилактических уч­­реж­­дений. 1966 (спів­авт.); Учебное по­­собие к практическим занятиям по анализу деятельности лечебно-профи­­лактических учреждений. 1972 (спів­авт.); Экспертная оценка качества ра­­боты лечебно-профилактических уч­­реждений в новых условиях хозяйст­­во­­вания в здравоохранении, создание и функционирование страховой медици­­ны: Учеб. пособ. 1991; Менеджмент в охороні здоров'я: Підруч. 2008 (спів­авт.); Профілактична діяльність сімейного лікаря: Навч.-метод. посіб. 2010 (спів­авт.); усі – Харків.

О. К. Попсуйшапка

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
О. К. Попсуйшапка . Короп Андрій Федосійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [онлайн] / гол. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=5142 (дата звернення: 26.10.2021)