Кубанський край — Енциклопедія Сучасної України

Кубанський край

«КУБА́НСЬКИЙ КРАЙ» – журнал. Виходив 1929–33 неперіодично у Празі (усього 12 чисел). Орган кубанців-емігран­­тів у Чехо-Словаччині. Висвітлював складні політ., екон. та культурні проблеми України, Ро­­сії та Кубані. Важливе місце у часописі займали матеріали, в яких автори аналізували причини і наслідки більшов. окупації, особливо гостро звучала проблема нац. гніту – як українців, так і азерб. татар, туркменів, курдів, кавказ. та ін. народів. «К. к.» подавав відомості про життя Кубані, публікував розповіді очевидців, які емігрували за кордон (рубрики «Що робиться дома», «На еміграції»). Обстоюючи ідею самостійності, автори журналу постійно всту­­пали в полеміку з проросійськи налаштованими козачими вид. Окрім актуал. статей з етнополіт. питань, часопис друкував пуб­­лікації на екон. («Про демпінг» та «Рік розчарувань» Г. Ганька), літ. (проз. твори «У нашій станиці» Саврадима, «Козацькі дум­­ки» Суперека-Пістона, поезія Юрія Липи та Олександра Олеся), істор. (розвідка «Від розгрому Ради до капітуляції Кубанської армії» П. Сулятинсь­­кого, спогади «Сторінка з життя» П. Білинського) тематику. Серед авторів – Г. Василенко, Ю. Леглич, М. Підгірний, Г. Синьогуб. Ред. – М. Омельченко.

Літ.: Животко А. Історія української преси. Мюнхен, 1989–90; Мороз О. В. Українська національна військова пре­­са (1921–1939 pp.). Л., 1993; Мартинюк М. Українські періодичні видання Західної України, країн Центральної та Західної Європи (1914–1939 pp.): Мат. до бібліографії. Л., 1998; Савка М. Українська еміграційна преса Чехосло­­ваччини 20–30-х pp. XX ст. // Зб. пр. Н.-д. центру періодики. Л., 1999. Вип. 6.

ДА: ЛНБ. Ж 14 933.

М. О. Савка

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
М. О. Савка . Кубанський край // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=515 (дата звернення: 21.09.2021)