Кульчицький Станіслав Владиславович — Енциклопедія Сучасної України

Кульчицький Станіслав Владиславович

КУЛЬЧИ́ЦЬКИЙ Станіслав Владиславович (10. 01. 1937, Одеса) – історик. Канд. екон. (1963), д-р істор. (1978) н., проф. (1986). Засл. діяч н. і т. України (1996). Держ. премія України у галузі н. і т. (2001). Орден «За заслуги» 3-го (2001) та 2-го (2006) ступ. Закін. Одес. ун-т (1959). Працював у Одес. обл. держ. архіві (1958–60); Ін-ті економіки АН УРСР (1963–72); від 1972 – в Ін-ті історії України НАНУ: від 1977 – зав. відділу історії України 20–30-х рр. 20 ст., водночас 1977–79 і 1990–2009 – заст. дир. з наук. роботи; 1983–88 та 1998–2009 – заст. акад.-секр. Відділ. історії, філо­софії та права НАНУ (усі – Київ); 1991–2000 – голова Спілки архівістів України. Досліджує історію України 2-ї пол. 19 – 20 ст., зокрема питання «воєн. комунізму», НЕПу, історії голоду 1921–23 і 1946–47 та голодомору 1932–33. Заст. гол. ред. Енциклопедії історії України (від 1997), чл. гол. ред. колегії ЕСУ.

Пр.: Внутренние ресурсы социали­стической индустриализации. 1926–1937. К., 1979; Християн Раковський. Політичний портрет. К., 1990 (спів­авт.); Станілізм на Україні: 20–30-ті рр. К., 1991 (спів­авт.); Ціна «великого перело­му». К., 1991; Комунізм в Україні: Пер­ше десятиріччя (1919–1928). К., 1998; Україна між двома війнами (1921–1938 рр.). К., 1999; Закономірності дер­жавотворчого процесу у незалежній Україні. К., 2001; Голод 1932–1933 рр. в Україні як геноцид: труднощі усвідомлення. К., 2007; 2008 (польс. мовою – Варшава, 2008); Почему он нас уничтожал? Сталин и украинский голодомор. К., 2007 (румун. мовою – Бухарест, 2008; вірм. мовою – Єреван, 2010); Новітня історія України (2001–2010): Підруч. К., 2010; Червоний вик­­лик. Історія комунізму в Україні від його народження до загибелі. Кн. 1–3. К., 2013.

Літ.: Станіслав Кульчицький: Мат. до бібліографії. К., 1997; Кучерук О. Завжди у пошуку. Станіславу Кульчицькому – 65 // Пам'ять століть. 2001. № 6; Станіслав Кульчицький: Бібліогр. покажч. К., 2002; Проблеми історії Укра­їни: Факти, судження, пошуки. Вип. 16. На пошану д-ра істор. н., проф. С. В. Куль­чицького з нагоди 70-річчя від дня народж. та 50-річчя наук. праці. Ч. 1–2. К., 2007.

О. В. Юркова


Покликання на статтю