Коростенський завод хімічного машинобудування — Енциклопедія Сучасної України

Коростенський завод хімічного машинобудування

КО́РОСТЕНСЬКИЙ ЗАВО́Д ХІМІ́ЧНОГО МАШИНОБУДУВА́ННЯ – підприємство у галузі хімічного машинобудування. Засн. 1949 у м. Коростень Житомир. обл. як спеціалізов. підпр-во з вироб-ва торфодобув. машин («Торфмаш»): торфодобувні комбайни та торфорозстилал. машини, та­­кож виготовляло стрілк. переводи, паливозаправники, вагонозавантажувачі зерна, конвеєрні сушарки тощо. 1959 з-д пе­­репрофільовано на випуск хім. устаткування (відтоді й сучасна назва): освоєно вироб-во теп­­лообмін., холодил., сушил., фар­­був. обладнання; проведено пе­­ре­оснащення новим верстат., зварюв. та складал.-зварюв. устаткуванням. Після завершення буд-ва 2-ї черги з-ду (1965) значно зросли його вироб. потужності. 1975 уведено в дію 3-ю чергу з-ду і корпус з вироб-ва посудин Дьюара. У рад. час продукція підпр-ва постачалася у 35 країн світу і не­од­норазово експонувалася на ВДНГ СРСР (відзначена низкою міжнар. нагород). Нині з-д виготовляє апа­­рати повітр. охолодження, кожухотрубне теплообмінне (теплообмінники, конденсатори, холодильники, випарники), холодил., кріогенне, сушил., ємніс­­не, колонне обладнання, шарові крани (для газо-, водо-, паро-, нафто-, аміакопроводів), начіпне (причіпне) с.-г. устаткування, контейнери, а також товари нар. вжитку (побут. термоси, опалюв. котли тощо). Продукцію застосовують у хім., нафтогаз., наф­­топерероб., харч., фармацевт. та ін. галузях пром-сті; експортують у країни СНД та Балтії, Німеччину, Швецію, Норвегію. Кількість працівників (2012) – понад 450 осіб. Голова правління – М. Яценко (від 2012).

В. М. Недашковський


Покликання на статтю