Куражковський Юрій Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Куражковський Юрій Миколайович

КУРАЖКО́ВСЬКИЙ Юрій Миколайович (Куражковский Юрий Николаевич; 15. 01. 1923, с. Корсаков Тульської губ., РФ – 14. 01. 2007, м. Ростов-на-Дону, РФ) – російський зоолог, еколог. Д-р геогр. н., проф. Учасник 2-ї світ. війни. Закін. Моск. ун-т (1947). Працював 1951–53 ст. н. с. Ін-ту зоології АН УРСР (Київ); 1953–60 – зав. лаб. лісівництва Воронез., заст. дир. Астрахан. заповідників, кер. робіт системи заповідників з екології, географії і кліматології; 1960–61 – наук. кер. Алтай. гір.-степ. дослід. станції; 1961–72 – доц. Горно-Алтай. і Астрахан. пед. ін-тів; від 1973 – дир. НДІ біології, зав. каф. екології і природокористування, від 1984 – проф.-консультант Ростов. ун-ту (усі – РФ). 1987 на базі Тебердин. заповідника (РФ) створив Нар. академію екології і природокористування. Наук. дослідження: екологія диких копитних; атмосферна циркуляція як екол. чинник; екол.-геогр. закономірності харчування рослиноїд. тварин; екологія людини; історія становлення рад. заповід. справи. Запропонував методику екол. захисту рослин у сільс. і ліс. госп-ві; обґрунтував учення про заповідну справу як галузь наук.-практ. діяльності; зробив висновок, що життя існує лише в процесі руху через живе тіло потоків речовини, енергії та інфор­мації (закон життя Куражковсь­кого).

Пр.: Очерки природопользования. Москва, 1969; Заповедное дело в СССР. Ростов-на-Дону, 1977; Основные эко­­логические законы. Теберда; Ростов-на-Дону, 1989; Проблема Всемирной экологической катастрофы и путь к устойчивому развитию человечества. Ростов-на-Дону, 1998; Философские тетради Юрия Николаевича Куражковского. Рос­­тов-на-Дону, 2007.

Літ.: Юрий Николаевич Куражков­ский: Библиогр. указ. Ростов-на-Дону, 1998.

В. К. Чумаченко


Покликання на статтю