Коростильов Леонтій Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Коростильов Леонтій Іванович

КОРОСТИЛЬО́В Леонтій Іванович (01. 09. 1942, с. Анчекрак Очаків. р-ну Микол. обл.) – фахівець у галузі будівельної механіки суден. Д-р тех. н. (2006), проф. (2007). Піс­­ля закін. Микол. кораблебуд. ін-ту (1965) працював технологом і конструктором Азов. суднобуд. верфі (Ростов. обл., РФ). Від 1968 – у Нац. ун-ті кораблебудування (Миколаїв): від 2007 – зав. каф. буд. механіки кораб­­ля. Наук. дослідження: напружено-деформов. стан, стійкість тонкостін. конструкцій та оцінка їх­­ньої втомної міцності. Очолює наук. школу втомної міцності суднових корпус. конструкцій.

Пр.: Оценка концентрации напряжений в типовых очагах конст­­рук­­тив­­ных узлов корпуса судна // Зб. наук. пр. Нац. ун-ту кораблебудування. М., 2008. № 5(422); Застосування гофрованих конструкцій для зовнішніх стінок надбудов транспортних суден // Там са­­мо. 2009. № 6(429); Концентрация напряжений в типовом очаге тонко­­стен­­ных конструкций // Там само. 2010. № 1(430); Удосконалення експеримен­­тально-теоретичного методу розрахун­­ку втомної міцності суднових корпусних конструкцій // Там само. 2011. № 4(439); усі – спів­авт.

Літ.: Коростильов Леонтій Іванович: Бібліогр. покажч. до 70-річчя від дня на­­родж. М., 2012.

В. Г. Шевченко


Покликання на статтю