Курило Володимир Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Курило Володимир Михайлович

КУРИ́ЛО Володимир Михайлович (27. 07. 1921, м. Лебедин, нині Сум. обл.) – історик. Д-р істор. н. (1982), проф. (1985). Учасник 2-ї світ. війни. Бойові нагороди. Закін. Львів. пед. ін-т (1953). Від 1945 перебував на парт. роботі, зокрема 1962–69 – секр. Чернів. обкому КПУ; 1969–75 – перший проректор Чернів. ун-ту; 1975–89 – заст. міністра освіти УРСР; від 1989 – проф. каф. історії України Київ. лінгвіст. ун-ту. Від 2006 – на пенсії. Наук. дослідження: соц. і нац. рухи на Пн. Буковині у 1-й пол. 20 ст., історія педагогіки в Україні.

Пр.: Вплив Великої Жовтневої соціалістичної революції на розвиток ре­­волюційного руху на Буковині. Чц., 1973; У боротьбі за визволення. 1922–1940. Л., 1977; Історія України: Навч. посіб. Кн. 1–2. К., 1995 (співавт.); Методика організації науково-дослідної роботи: Навч. посіб. К., 2000 (співавт.); Освіта України і науково-технічний прогрес: історія, досвід, уроки. К., 2006 (співавт.).

Ю. І. Терещенко

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
Ю. І. Терещенко . Курило Володимир Михайлович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=51901 (дата звернення: 18.10.2021)