Коростіль Юрій-Юстин Мирославович — Енциклопедія Сучасної України

Коростіль Юрій-Юстин Мирославович

КОРОСТІ́ЛЬ Юрій-Юстин Мирославович (14. 06. 1944, м. Перемишль, Польща) – фахівець у галузі інформаційних систем. Д-р тех. н. (1992), проф. (1999). Закін. Львів. політех. ін-т (1967). Працював інж. СКТБ Київ. з-ду обчислюв. керувал. машин (1968–71); про­­від. інж. ВНДПКІ зварювал. вироб-ва (Київ, 1974–80) та Київ. ПКБ АСК (1980–87); від 1987 – в Ін-ті проблем моделювання в енергетиці НАНУ (Київ): від 1992 – зав. відділу тех. діагностики, 2004–11 – пров. н. с. відділу економетрич. моделювання. На­­ук. дослідж.: системи тех. діа­гностики, діагностики енергет. установок, захисту інформації в обчислюв. системах, забезпечення безпеч. функціонування складних тех. об'єктів; стеганограф. методи захисту інформації.

Пр.: Диагностирование программ микропроцессорных систем. К., 1991 (спів­авт.); Построение диагностической, логической модели конденсаторной установки // Зб. наук. пр. Ін-ту проб­­лем моделювання в енергетиці. К., 2005. № 29 (спів­авт.); Методи побудови моделей для непроектних несправностей // Там само. 2006. № 32; Особ­­ливості використання параметрів сте­­ганосистеми // Там само (спів­авт.); Ос­­но­вные компоненты информационной технологии, ориентированной на использование в системах радио мониторинга // Моделювання та інформ. технології: Зб. наук. пр. Ін-ту проблем моделювання в енергетиці. К., 2009. Вип. 50 (спів­авт.).

С. Д. Винничук


Покликання на статтю