Коротаєв Геннадій Костянтинович — Енциклопедія Сучасної України

Коротаєв Геннадій Костянтинович

КОРОТА́ЄВ Геннадій Костянтинович (03. 07. 1946, м. Яворів Львів. обл.) – геофізик, океанолог. Д-р фіз.-мат. н. (1981), проф. (1992), чл.-кор. НАНУ (2009). Держ. премія України у галузі н. і т. (2005). Закін. Моск. ун-т (1968). Відтоді працює у Мор. гідрофіз. ін-ті НАНУ (Севастополь): від 1985 – заст. дир. з наук. роботи. Наук. дослідження: моделювання великомасштаб. циркуляції, фізика ме­­зомасштаб. мінливості та ди­станц. зондування океану, супут­ник. океанологія. Обґрунтував принцип комплекс. використан­­ня супутник. спостережень і мо­­делей мор. динаміки, реалізація якого дала змогу створити операт. систему діагнозу, про­гнозу динаміки й екосистеми Чор­­ного моря.

Пр.: Convective circulation in me­­so­­scale abyssal basins // Geophysical and Astrophysical Fluid Dynamics. 1998. Vol. 98; International subsatellite expe­­riment on the oceanographic platform (Katsiveli, Crimea) // Physical Oceanogra­­phy. 2004. Vol. 14, № 3; The particulate backscattering ratio at LEO 15 and it's use to study particles composition and distribution // G. of Geophysical Resear­­ch. 2004. Vol. 109; Средства и ме­­тоды океанологических исследований. Моск­­ва, 2005; Введение в оперативную океанографию Черного моря. Св., 2006; Parameterization of light absorption by components of sea water in optically complex coastal waters of Crimea Pe­­ninsula (Black Sea) // Applied Optics. 2009. Vol. 48(7) (усі – спів­авт.).

О. Є. Совга


Покликання на статтю