Куропась Мирон — Енциклопедія Сучасної України

Куропась Мирон

КУРОПА́СЬ Мирон (15. 11. 1932, м. Чикаґо, шт. Іллінойс, США) – громадсько-політичний діяч, історик, журналіст. Син С. Куропася. Орден «За заслуги» 2-го ступ. (2009). У 1953 здобув ступ. бакалавра в Ун-ті Лойоли (Лос-Анджелес), 1955 – магістра в Ун-ті Рузвельта. Учителював (від 1956); водночас був президентом Укр. нац. молодіж. федерації (1960–62) та ред. його друк. органів «Scope» (1959–60) і «The Trident» (1960–62); гол. радником (1960–71) і віце-президентом (1972–92) Укр. нар. союзу. 1974 у Чиказ. ун-ті захистив доктор. дис. «Українська спадщина в Америці». Актив. чл. Респ. партії США, регіон. дир. її програми діяльності (1971–75), спец. радник президента США Дж. Форда з етніч. питань (1976–77). У 1986 провів у Чикаґо першу в США учител. конф. про голодомор 1932–33 в УСРР. 1986–90 – чл. Комісії дослідників голоду в Україні 1932–33 при Конгресі США. Читав лекції в Ілліной. ун-ті (1988–2006 – проф.), а також Київ. ун-ті, Нац. ун-тах «Києво-Могилян. академія» й «Остроз. академія» (від 2006 – почес. д-р).

Пр.: The Ukrainians in America. Min­neapolis, 1972; То Preserve a Heritage: The Story of the Ukrainian Immigration in the United States. New York, 1984; Історія української імміграції в Америці. Збере­ження культурної спадщини. Нью-Йорк, 1984 (спів­авт.); Українські піонери американських прерій: Українці в Чікаго й Ілліной. 1890–1948 // Українці в Чікаго й Ілліной в тисячоліття хрещення Украї­ни: Зб.-довід. Чикаго, 1989; The Ukrainian Americans. Roots and Aspirations. 1884–1954. Toronto; London, 1991; Українсько-американська твердиня. Перші сто років Українського народного союзу. Острог; Чикаго, 2004.

Літ.: Жила В. У боротьбі за українсь­ку національну ідентичність // Визв. шлях. 1994. № 1; «Я шаную здоровий націоналізм…» / [інтерв'ю М. Куропася, взяте Н. Іпатій в Чикаго] // Час і події. 2007, 14 берез.

М. І. Мушинка


Покликання на статтю