Коротинський Олександр Євтихійович — Енциклопедія Сучасної України

Коротинський Олександр Євтихійович

КОРОТИ́НСЬКИЙ Олександр Євтихійович (12. 05. 1946, с. Хотьківці Красилів. р-ну Кам'янець-Поділ., нині Хмельн. обл.) – фахівець у галузі зварювання та споріднених технологій. Д-р тех. н. (2007). Закін. Ки­­їв. політех. ін-т (1986). Відтоді – в Ін-ті електродинаміки АН УРСР; від 1973 – в Ін-ті електрозварювання НАНУ (обидва – Київ): 1989–94 – зав. лаб. експерим. дослідж. процесів електродуг. зварювання, від 1995 – зав. відділу автоматизації наук. дослідж. процесів електродуг. зва­­рювання. Розробив датчики та вимірювал. перетворювачі осн. параметрів дугового зварюван­­ня та на їх основі системи автоматизації наук. дослідж.; системи актив. технол. контролю параметрів деформацій великогабарит. зварних конструкцій; енергозберігаючі високоефективні джерела живлення для дугового зварювання на основі індуктивно-ємніс. перетворюва­­чів; методи когерент. керування в зварювал.-технол. багатомодул. системах; довів теорему, що дає можливість синтезувати схеми керування зварювал. устаткуванням із заданими влас­­тивостями.

Пр.: Принципы построения инфор­­мационно-измерительных систем конт­­роля электрических параметров дуговой сварки. К., 1990; Дуга переменного тока в цепи с последовательно сое­­ди­­ненными индуктивностью и емкостью // АС. 1994. № 12 (спів­авт.); Состояние, тенденции и перспективы разви­­тия высокочастотных сварочных преобра­­зователей // Там само. 2002. № 7; Вы­­сокоэффективные многопостовые сва­­рочные системы с расширенными тех­­нологическими возможностями // Свар­­ка и диагностика. 2009. № 1 (спів­авт.); Информационные технологии при под­­готовке сварщиков и специалистов сварочного производства // СП. 2010. № 1, 3 (спів­авт.).

О. М. Корнієнко

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю