Коротич Олексій Степанович — Енциклопедія Сучасної України

Коротич Олексій Степанович

КОРО́ТИЧ Олексій Степанович (31. 07. 1909, м-ко Кам'янка Чигирин. пов. Київ. губ., нині місто Черкас. обл. – 17. 01. 1985, Київ) – мікробіолог, епізоотолог. Чоловік Зої, батько Віталія Коротичів. Канд. біол. н. (1937). Закін. Харків. вет. ін-т. Працював у Київ. вет. ін-ті: 1935–43 – зав. каф. епізоотології, декан вет. ф-ту. Під час окупації Києва в роки 2-ї світ. війни заарешт. ґес­­тапо, звільн. наприкінці 1942. У 1948–52 – ст. н. с. Ін-ту фізіології АН УРСР, доц. каф. антибіотиків Київ. ун-ту; 1952–85 – зав. лаб. зооноз. інфекцій Київ. НДІ епідеміології та інфекц. хвороб. Наук. дослідження: епідеміологія, епі­зоотологія, удосконалення діагностики та профілактики інфекц. зооноз. захворювань, бо­ротьба з ними. Запропонував нові методи діагностики бруцельозу, поживні середовища для культивування бруцел, дав бактеріол. характеристику штамів бруцел, наяв. в Україні, та визна­­чив їхню вірулентність; розробив метод оздоровлення ґрунтів ско­­томогильників, забруднених збудником сибірки, шляхом вне­­сення актиноміцетів; вивчав імун­­ність антирабіч. вакци­ни Фермі, епізоотол. особливості сказу в Україні.

Пр.: К эпидемиологической характеристике бруцеллеза в Украинской ССР // ЖМЭИ. 1957. № 5; Пути ликвидации сибирской язвы // ВД. 1959. № 12; Ящур. К., 1966 (спів­авт.); Эпизоотоло­гическая активность пунктов, стационарно неблагополучных по сибирской язве, в связи с почвенными условиями // Вопр. эффективности противо­си­бире­язвенных мероприятий. Мос­ква, 1974 (спів­авт.); Сибирская язва. К., 1976 (спів­авт.).

Н. М. Кролевецька


Покликання на статтю