Короткий Валерій Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Короткий Валерій Миколайович

КОРО́ТКИЙ Валерій Миколайович (01. 07. 1937, м. Глухів Черніг., нині Сум. обл.) – лікар-хірург. Чоловік Ж. Ґуд­­зенко. Д-р мед. н. (1984), проф. (1986). Засл. діяч н. і т. України (1999). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1986). Закін. Чернів. мед. ін-т (1961). Працював лікарем. Від 1964 – у Київ. ін-ті удосконалення лікарів: від 1976 – доц. каф. торакоабдомінал. хірургії; від 1985 – у Нац. мед. ун-ті (Київ): зав., від 2006 – проф. каф. шпитал. хірургії № 1. Наук. дослідж. у галузі хірург. гастроентерології. Розробляє методи мініінвазив. лапароскопіч. оператив. втручань при захворюван­­нях органів черев. порожнини. Обґрунтував тактику хірург. лікування портал. гіпертензії, хро­­ніч. панкреатиту, гострого й хро­­ніч. холециститу, виразк. хворо­­би шлунка та дванадцятипалої кишки, раку підшлунк. залози, травм селезінки, патологій бі­­ліар. тракту. Автор розділу в кн. «Невідкладна медична допомога» (К., 2006).

Пр.: Хирургическое лечение и профилактика осложнений цирроза печени. К., 1988 (спів­авт.); Язва и рак желудка: современный взгляд на проб­­лему // УМЧ. 1998. № 4; Сонографія шлунка та ДПК у дослідженні порушень моторно-евакуаторної функції шлун­­ково-кишкового тракту // Шпитал. хірургія. 1999. № 1; Влияние органосохраняющих операций на моторную функцию выходного отдела желудка // УМЧ. 2000. № 2; Хірургічне лікування виразкової хвороби шлунка та двана­дцятипалої кишки. К., 2008 (спів­авт.).

Літ.: Москаленко В. Ф., Полякова І. М. Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (1841–2006). К., 2006.

Б. Г. Безродний

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю