Коротких Микола Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Коротких Микола Іванович

КОРО́ТКИХ Микола Іванович (28. 11. 1951, м. Сталіно, нині Донецьк) – хімік. Д-р хім. н. (1998). Премія ім. А. Кіпріанова НАНУ (2005). Закін. Донец. ун-т (1973). Відтоді працює в Ін-ті фіз.-орган. хімії і вуглехімії НАНУ (Донецьк): від 2000 – зав. відділу хімії азотовміс. гетероцикліч. сполук. Наук. дослідження: хімія гетероцикліч. сполук, зокрема реакції рециклізації гетероциклів; хімія малих циклів і карбенів. Розробив способи синтезу йонних та осн. сполук з оксирановим циклом, протипухлинні засоби на основі похідних малих циклів; синтез низки стабіл. карбенів та на їхній основі нові каталізатори реакції трансестерифікації, відновлення крат. зв’язків тощо.

Пр.: Синтез глицидильных про­­из­­водных имидазолов, бензимидазолов и бисбензимидазолов // ЖОРХ. 1996. Т. 32, вып. 7; Галогенциклизации и реакции рециклизации: синтез тиира­­но­­вых, тиетановых и селенетановых про­­из­­водных азолонов // Там само. 1999. Т. 35, вып. 5; Нові підходи до синтезу стабільних гетероароматичних карбенів // Доп. НАНУ. 2000. № 3; Stable he­­teroaromatic carbenes of the ben­­zimi­­da­­zole and 1,2,4-triazole series // Archive for Organic Chemistry. 2005. Vol. 8; Tan­­dem transformations of 1,2,4-triazol-5-ylidenes into 5-amidino-1,2,4-triazoles // Там само. 2007. Vol. 16; Synthesis of heteroaromatic conjugated biscarbenes of the 1,2,4-triazole series and their properties // Там само. 2008. Vol. 15 (усі – спів­авт.).

О. П. Швайка

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
О. П. Швайка . Коротких Микола Іванович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=5218 (дата звернення: 17.09.2021)