Короткоручко Василь Павлович — Енциклопедія Сучасної України

Короткоручко Василь Павлович

КОРОТКОРУ́ЧКО Василь Павлович (06. 03. 1918, с. Олексіївка, нині Сум. р-ну Сум. обл. – 12. 08. 2005, Київ) – біохімік. Д-р біол. н. (1957), проф. (1969). Учасник 2-ї світ. війни. Бойові нагороди. Закін. Сум. пед. ін-т (1939). Відтоді працював в Ін-ті біохімії НАНУ (Київ): вчений секр. (1949–53), ст. н. с. (1955–63), зав. відділу (1963–84), ст. н. с.–наук. консультант відділу біохімії росту. Наук. дослідж. у галузі білків, характерних для процесів росту. Відкрив особливі білки класу імуноглобулінів G, які з'являються у сироватці крові людей та тварин під час актив. процесів як нормал., так і злоякіс. росту. Розробив фіз.-хім. й імунол. методи діагностики раку та лейкозів великої рогатої худоби.

Пр.: Обмен пуринов в тканях здо­­ро­­вых и пораженных опухолями живот­­ных. К., 1959; Иммуноглобулин, харак­­тер­­ный для рака // УБЖ. 1975. Т. 47, № 5; Физико-химические и иммунохимичес­­кие особенности тяжелых цепей иммуноглобулина, характерного для зло­­качественного роста // Там само. 1982. Т. 54, № 3 (спів­авт.); Физико-химические свойства IgG, характерного для нормального роста // Там само. 1984. Т. 56, № 5 (спів­авт.); Виявлення і виділення білка-маркера плазмоцитоми МОРС-21 // Доп. АН УРСР. 1984. № 12; Исследование иммуноглобулина G в бесклеточной системе // УБЖ. 1987. Т. 59, № 5 (спів­авт.).

В. І. Назаренко


Покликання на статтю