Коротнєв Олексій Олексійович — Енциклопедія Сучасної України

Коротнєв Олексій Олексійович

КО́РОТНЄВ Олексій Олексійович (15(27). 02. 1854, Москва – 14(27). 06. 1915, Одеса) – зоолог. Д-р зоології (1881), чл.-кор. С.-Пе­­тербур. АН (1903). Закін. природн. відділ. фіз.-мат. ф-ту (1876) та мед. ф-т (1881) Моск. ун-ту, де й працював 1878–84. Від 1887 – екстраординар., 1888–1912 – ординар. проф. каф. зоо­­логії Ун-ту св. Володимира у Києві, а також 1902–13 очолював зоол. лаб. і музей при Ун-ті. Організатор і учасник наук. екс­­педицій, зокрема на о-ви Індій. і Тихого океанів (1885–91), Середземне море та Байкал. 1884 власним коштом заснував і до 1915 очолював першу мор. рос. зоол. станцію Вілла-Франка на березі Середзем. моря. Працю­­вав також на ін. біол. станціях Зх. Європи, зокрема в Неаполі. Наук. дослідж. у галузях ембріо­логії, морфології, філогенетики, систематики та фауністики. Вивчав ембріонал. розвиток і гіс­­тологію кишковопорожнинних, червів, комах, моховаток та покривників. Досліджував також походження червів, у праці «Cte­noplana kowalewskii» (1886) здій­­снив детал. опис знайденого ним 1884 у Яван. морі біля о-ва Суматра представника повзаючих гребеневиків. Був прихильником дарвінізму.

Пр.: Опыт сравнительного изучения Coеlenterata. Ч. 1. Lucernaria и ее место в системе // Изв. Об-ва любителей естествознания, антропологии и этно­­графии. 1874. Т. 18; О новых корненож­­ках, найденных в окрестностях Моск­­вы // Там само. 1879. Т. 24; Опыт сравнительного изучения Coеlenterata. Ч. 2. Myriothela, ее строение, развитие и мес­­то в системе. Ч. 3. Hydra Fuska // Там само. 1880. Т. 37; К развитию столона у сальп // Университет. изв. К., 1882. Т. 32; Паразитарный характер ра­­ковой опухоли. [Б. м.], 1893.

Літ.: А. А. Коротнев (некролог) // Истор. вест. 1915. Т. 141, № 8; Мазурмович Б. Н. О жизни и деятельности профессора Киевского университета А. А. Коротнева // Тр. Ин-та истории естествознания и техники АН СССР. 1958. Т. 24; Волков В. А., Куликова М. В. Российская профессура. ХVІІІ – начало ХХ вв. Биологические и медико-биологические науки: Биогр. слов. С.-Пе­тербург, 2003; Сергієнко С. С. Історико-науковий аналіз діяльності О. О. Коротнєва в контексті розвитку біологічної науки. К., 2006; Биологи.

О. Я. Пилипчук


Покликання на статтю