Куценко Сергій Митрофанович — Енциклопедія Сучасної України

Куценко Сергій Митрофанович

КУЦЕ́НКО Сергій Митрофанович (14. 10. 1907, м. Слов'янськ, нині Донец. обл. – 10. 07. 1992, Харків) – фахівець у галузі локомотивобудування. Батько О. Куценка. Д-р тех. н. (1956), проф. (1957). Засл. діяч н. і т. УРСР (1982). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. і бойові нагороди СРСР. Закін. Харків. транспортно-тяговий ін-т (1929), де й працював (нині Нац. тех. ун-т «Харків. політех. ін-т»): 1935–88 – зав. каф. локомотивобудування. Досліджував динаміку і конструкції екіпаж. частин локомотивів з ме­тою підвищення швидкостей руху і зниження їхньої ваги. Запропонував нову теорію просторового входження локомотива у криву, в основі якої – матем. моделювання коливал. про­цесів конструкції тепловоза. За участі очолюваної ним каф. відкрито перший у СРСР швидкіс. рух тепловозів на лінії Москва–Ленінград.

Пр.: Динамика установившегося дви­жения локомотивов и кривых. Х., 1975; Пневматическое рессорное подвешивание узкоколейных тепловозов // Пром. транспорт. 1978. № 12; Пневматическое рессорное подвешивание теплово­зов. Х., 1978; Управление и переходный процесс в теплоэлектромеханической системе тепловоза. Х., 1982 (усі – спів­авт.).

Літ.: Выдающиеся педагоги ВШ Харь­кова; Харьков. политех.

Ю. І. Зайцев

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
Ю. І. Зайцев . Куценко Сергій Митрофанович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=52304 (дата звернення: 25.10.2021)