Кучер Володимир Антонович — Енциклопедія Сучасної України

Кучер Володимир Антонович

КУ́ЧЕР Володимир Антонович (18. 10. 1885, с. Тлусте Заліщиц. пов., Галичина, нині Товсте Заліщиц. р-ну Терноп. обл. – 29. 08. 1959, Львів) – фізик. Батько Р. Кучера. Д-р фіз.-мат. н. (1940), проф. (1940). Дійс. чл. НТШ (1919). Закін. г-зію в м. Бучач (нині Терноп. обл., 1905), філос. ф-т Львів. ун-ту (1909). Викладав у г-зіях Станіслава (нині Івано-Франківськ), Тернополя, Львова. Здобув ступ. д-ра у Віден. ун-ті (1915). Від 1918 – приват-доц. каф. фізики Кам’янець-Поділ. укр. ун-ту (нині Хмельн. обл.); 1920–25 – проф. теор. фізики Львів. (таєм.) укр. ун-ту. Згодом учителював. Перебував у наук. відрядженнях у Берліні (1929) та Ляйпцизі (Німеччина, 1931), брав участь у 1-му Всесоюз. фіз. з’їзді (Одеса, 1930). У 1940–47 – у Львів. ін-ті рад. торгівлі (з перервою): зав. каф. фізики (1940–41, 1944–47), в. о. ректора (1944–47); у 1941–44 – проф. каф. фізики Львів. вет. ін-ту; водночас 1944–48 – у Львів. ун-ті: зав. каф. експерим. фізики (до 1947); у 1947–56 – зав. каф. фізики та метеорології Львів. с.-г. ін-ту (звільн. за звинуваченням у по­літ. неблагонадійності). Наук. дослідж. присвяч. питанням розв’язку рівнянь руху квант. частинок, теорії світлового тиску, квант. теорії твердого тіла, квант. статистики. Зробив вагомий внесок у розвиток квант. механіки. Пропагував у Зх. Укра­їні передові досягнення світ. науки. Спільно з М. Чайковським видав уперше укр. мовою «Чотирицифрові таблиці логарифмів і тригонометричних функцій» (Л., 1917; 1920; 1923; 1930) як посібник для гімназистів.

Пр.: Основи електроніки // Зб. матем.-природн. секції НТШ. 1909. Т. 13; Теорія лучистого тиснення. 1916; Причинки до теорії структури етеру // Зап. НТШ. 1919; Сучасна атомістична теорія // Там само; Вибрані питання з тео­рії квантів енергії // Там само; Теорія релятивності // Зб. матем.-природн. секції НТШ. 1920. Т. 20; О двійності в геометрії та фізиці. 1928; Головні напрямки квантової статистичної теорії // Зб. матем.-природн. секції НТШ. 1930. Т. 29; Критичні зауваження до класичної динаміки електрону. Л., 1945.

Літ.: Головач Ю. В. Фізики – дійсні члени Наукового товариства ім. Т. Шев­ченка у Львові: Зб. нарисів. Л., 1992; Мороз. О. Династія вчених: Кучер – батько і син // Вісн. НТШ. 1992. Ч. 1; Професори, доценти та асистенти навчально-наукових установ у Дублянах: Біогр. слов. (1856–1947). Л., 2004.

ДА: ДА Львів. обл. Ф. Р-184. Оп. 1. Од. зб. 3264. Арк. 280, 284, 292, 293, 296, 297.

С. Д. Гелей

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
С. Д. Гелей . Кучер Володимир Антонович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=52350 (дата звернення: 13.06.2021)