Кушнір В’ячеслав Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Кушнір В’ячеслав Григорович

КУШНІ́Р В'ячеслав Григорович (25. 01. 1951, с. Стримба Кодим. р-ну Одес. обл.) – історик, археолог. Д-р істор. н. (2013). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (2007). Закін. Одес. ун-т (1977). Працював у Ін-ті археології НАНУ (Київ); учителював; від 2003 – в. о. декана, від 2005 – декан істор. ф-ту Одес. ун-ту. Досліджує госп-во і побут насел. пд.-зх. степу доби енеоліту, еволюцію і тенденції розвитку скотарства. Простежив наявність рухливих та осілих госп.-побут. комплексів у насел. степ. зони Пн.-Зх. Причорномор'я. Доповнив критерії визначення первіс. форм скотарства у регіоні, з'ясував тенденції його розвитку, іденти­­фікував форми скотар. госп-ва ногайців Пн. Причорномор'я. Організатор і учасник археол. та етногр. експедицій у Пн.-Зх. При­­чорномор'ї.

Пр.: Господарство і побут населення Південно-Західної України в епоху роз­­паду первісного суспільства (ІІ тис. до н. е.). О., 1999; Українці за Дунаєм. О., 2002; Народознавство Одещини: Навч. посіб. 2-е вид. О., 2008; Господарсько-побутова адаптація українців південно-західного степу і Нижнього Подунав'я (друга половина ХІХ – середина ХХ ст.). О., 2012; Ştergarul din regiunea dunării de jos. Editura muzeului de istirie Galaţi. Galaţi, 2012.

Н. О. Петрова


Покликання на статтю