Корсун Борис Арсентійович — Енциклопедія Сучасної України

Корсун Борис Арсентійович

КО́РСУН Борис Арсентійович (25. 01. 1936, с. Гонтів Яр Валків. р-ну Харків. обл. – 28. 04. 2008, смт Ку­­линичі Харків. р-ну Харків. обл.) – вчений-зоотехнік. Д-р с.-г. н. (2002). Закін. Харків. зоовет. ін-т (1963). Відтоді працював на До­­нец. обл. с.-г. дослід. станції; 1966–67 – у Донец. зонал. агро­хім. лаб.; 1968–2002 – в Ін-ті тва­ринництва УААН (Кулиничі): від 1974 – ст. н. с.; від 2002 – у Хар­ків. зоовет. академії: від 2004 – проф. каф. приклад. екології. Осн. напрям наук. дослідж. – техноло­гія вироб-ва продуктів тваринниц­тва. Запропонував енерго- і ре­­сурсоощадну потокову техноло­гію вироб-ва молока для ферм пром. типу; обґрунтував напрями удосконалення безприв'яз. ут­римання корів на молоч. фермах і в комплексах пром. типу при за­­стосуванні змінно-потокової тех­­нології годівлі й доїння, а також потоково-цехової орг-ції вироб-ва молока.

Пр.: Поточная технология производ­­ства молока. К., 1978; Технология про­изводства молока на промышленной основе. К., 1983; Операційні технології виробництва молока. К., 1988; Ство­­рення і ефективне використання культурних пасовищ для великої рогатої худоби в зоні Лісостепу і Полісся Укра­­їни: Метод. рекомендації. Х., 2002 (усі – співавт.).

О. М. Маменко

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
О. М. Маменко . Корсун Борис Арсентійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=5268 (дата звернення: 25.10.2021)