Лабораторна діагностика — Енциклопедія Сучасної України

Лабораторна діагностика

«ЛАБОРАТО́РНА ДІАГНО́СТИКА» – науково-практичний журнал. Засн. 1997 у Києві Укр. т-вом клін. лаборатор. діагностики та ЗАТом «Телеоптик». Нині видавці – Укр. т-во клін. лаборатор. діагностики, Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб НАМНУ, Ін-т хірургії та трансплантології НАМНУ (обидва – Київ), Донец. мед. ун-т. Виходить щокварталу. Наклад 650 прим. Матеріали друкує укр., рос. та англ. мовами. Осн. тематика – проблеми лаборатор. медицини. Розділи: «Біохімія», «Імунологія», «Вірусо­логія», «Мікробіологія», «Гематологія», «Експериментальні до­слідження», «Контроль якості ла­­бораторних досліджень», «Лекції», «Хроніка» та ін. Гол. ред. – О. Прилуцький (від 2009).

І. Г. Кожухар

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
І. Г. Кожухар . Лабораторна діагностика // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=52681 (дата звернення: 16.10.2021)