Корсун Валерій Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Корсун Валерій Іванович

КО́РСУН Валерій Іванович (04. 01. 1947, м. Волноваха, нині Донец. обл.) – гірничий інженер-електромеханік. Д-р тех. н. (2000), проф. (2002). Закін. Дніпроп. ун-т (1971). Працював 1978–79 у Дніп­­роп. хім.-технол. ін-ті; від 1979 – у Нац. гірн. ун-ті (Дніпро­­петровськ): від 2002 – зав. каф. метрології та інформ.-вимірюв. технологій. Осн. напрям наук. дослідж. – розроблення методів і систем адаптив. ідентифікації та упр. технол. процесами на ба­­зі використання фундам. принци­пів симетрії, узагальненого вхо­ду та концепції паралел. прос­­тору.

Пр.: Методы и системы адаптивной идентификации и управления, исполь­­зующие принципы симметрии. Дн., 1997; Моделирование гидротранс­порт­­ной системы на основе искусственных нейронных сетей // Вест. Херсон. тех. ун-та. 2001. № 3(12) (спів­авт.); Влияние расширенной неопределенности на риски изготовителя и заказчика при измерении длины общей нормали зуб­­чатого колеса // Системи обробки інформації. Невизначеність вимірювань: наукові, нормативні та прикладні аспекти. 2010. Вип. 4(85) (спів­авт.); Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація: Навч. посіб. Дн., 2010.

О. Є. Хоменко


Покликання на статтю