Лаврик Семен Семенович — Енциклопедія Сучасної України

Лаврик Семен Семенович

ЛА́ВРИК Семен Семенович (20. 10(02. 11). 1915, с. Велика Слобідка, нині Кам'янець-Поділ. р-ну Хмельн. обл. – 07. 07. 1990, Київ) – лікар-гематолог. Чоловік Валентини, батько Андрія Лавриків. Д-р мед. н. (1966), проф. (1966), чл.-кор. АН УРСР (1979). Засл. діяч н. УРСР (1975). Держ. премія Украї­ни у галузі н. і т. (1992, посмертно). Премія ім. О. Богомольця АН УРСР (1977). Держ. нагороди СРСР. Закін. Вінн. мед. ін-т (1940). Працював військ. лікарем; 1946–50 – дир. Львів. НДІ невідклад. хірургії та переливання крові (нині Ін-т патології крові та трансфуз. медицини НАМНУ); 1950–53 – зав. Львів. обл. відділу охорони здоров'я; 1953–54 – ректор Станіслав. мед. ін-ту (нині Івано-Франківськ); 1954–60 – перший заст. Міністра охорони здоров'я УРСР; 1960–70 – дир., 1984–90 – зав. лаб. консервування кістк. мозку Київ. НДІ гематології і переливання крові (нині Ін-т гематології та трансфузіології НАМНУ); 1970–84 – ректор Київ. мед. ін-ту. Голова Укр. респ. т-ва лікарів-гематологів і трансфузіологів. Наук. дослідження: аутотрансфузія консервованих клітин крові, ауто- і гомотрансплантація кістк. мозку хворим після промен. і хіміотерапії злоякіс. новоутворень, орг-ція служби крові та донорства. Під кер-вом Л. розроблено методи отримання лікув. препаратів донор. плазми: фібриногену, альбуміну, гамма-глобулінів спрямов. дії, а також метод підсадки аутол. та алоген. консервованого кістк. мозку. Зробив вагомий внесок у вивчення механізму впливу низьких т-р на клітини крові під час консервування. Ініціатор створення в Україні банку тривалого збереження крові і кістк. мозку при низьких т-рах (використано під час лікування осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС).

Пр.: Консервирование костного моз­га глубоким замораживанием. К., 1966; Консервирование костного мозга. К., 1975; Трансплантация костного мозга в онкологической практике // КХ. 1976. № 12; Морфофункциональная характеристика лейкоцитов периферической крови человека, криоконсервирован­ных в защитных растворах ПВП, ПЭО // ВД. 1980. № 6; Кровь, холод и жизнь. К., 1984 (спів­авт.); Криоконсервирование суспензии клеток фетальной печени для клинического применения // ВД. 1990. № 1 (спів­авт.).

Літ.: Памяти профессора Семена Се­­меновича Лаврика // КХ. 1990. № 12; Перехрестенко П. М., Исакова Л. М. К 90-летию со дня рождения Лаврика Се­­мена Семеновича // Укр. журн. гематології та трансфузіології. 2006. № 1; Москаленко В. Ф., Полякова І. М. Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (1841–2006). К., 2006.

Г. Т. Глухенька


Покликання на статтю