Корсунський Мойсей Ізраїльович — Енциклопедія Сучасної України

Корсунський Мойсей Ізраїльович

КО́РСУНСЬКИЙ Мойсей Ізраїльович (06(19). 04. 1903, м. Ростов, нині Ростов-на-Дону, РФ – 06. 10. 1976, Алма-Ата, нині Алмати) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1940), проф. (1944), акад. АН Казах. РСР (1962). Закін. Ленінгр. політех. ін-т (нині С.-Пе­тербург; 1926). Очолював рентґенів. і ядерну лаб. Сибір. фіз.-тех. ін-ту (м. Томськ, РФ), водночас – каф. експерим. фізики Томс. ун-ту (1929–34); лаб. № 9 Ленінгр. електрофіз. ін-ту (1934–38); лаб. удар. напруг Хар­­ків. фіз.-тех. ін-ту (1938–39 і 1944–52); каф. заг. та експерим. фізики Харків. політех. ін-ту (1952–62); відділ. фізики твердо­­го тіла і напівпровідників Ін-ту ядер. фізики АН Казах. РСР (ни­­ні Алмати, 1962–76). Наук. дослідж. у галузях фізики рентґенів. променів, ядер. фізики, фізики твердого тіла та напівпровідників, електрон. оптики й фіз. приладобудування. Виявив мож­­ливість створення електростат. і магніт. аналізаторів відхильного типу з великою роздільністю; запропонував модель електрон. структури перехід. металів ітрій–паладій та їхніх сплавів; відкрив новий тип фотопровідності.

Пр.: Нейтрон. Ленинград; Москва, 1935; Физика рентгеновых лучей. Ленинград; Москва, 1936; Атомное ядро. Москва, 1949; Изомерия атомных ядер. Москва, 1954; Оптика. Строение атома. Атомное ядро: Учеб. пособ. Москва, 1962; Аномальная фотопроводимость и спектральная память в полу­­про­­вод­­никовых системах. Москва, 1978.

Літ.: Моисей Израилевич Корсунс­кий: (К 70-летию со дня рождения) // УФН. 1973. Т. 110, вып. 3; Моисей Израилевич Корсунский: Биобиблиогр. указ. Алма-Ата, 1983.

А. І. Тутубалін

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
А. І. Тутубалін . Корсунський Мойсей Ізраїльович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=5284 (дата звернення: 26.10.2021)