Лазарев Віктор Микитович — Енциклопедія Сучасної України

Лазарев Віктор Микитович

ЛА́ЗАРЕВ Віктор Микитович (Лазарев Виктор Никитович; 22. 08(03. 09). 1897, Москва – 01. 02. 1976, там само) – російський мистецтво­знавець, візантиніст. Д-р мистецтвознавства, проф., чл.-кор. АН СРСР (1943). Акад. низки АН та АМ країн Європи. Держ. премія СРСР (1976, посмертно). Держ. нагороди СРСР. Навч. на істор.-філол. ф-ті Моск. ун-ту (1917–20). У 1925 вивчав пам'ят­ки ренесанс. і візант. мист-ва в європ. музеях. Працював у Мос­кві: 1924–36 – у Музеї крас. мист-в: гол. зберігач, зав. картин. галереї, заст. дир. з наук. частини. 1926–30 здійснював поїздки давньорус. містами, Кавказом для спостереження за розчистками храм. розписів 12–15 ст. У Софій. соборі у Києві 1935–38 спостерігав за промиванням мозаїк і розчисткою фресок 11 ст. від записів 19 ст., у повоєнні роки запрошений Академією арх-ри УРСР (Київ) наук. консультантом. Тогочасні відкриття у Софій. соборі підсумував у розділі «Искусство Киевской Руси» // «История русского искусства» (1953, т. 1), монографії «Мозаики Софии Киевской» (1960; обидві – Москва). Співзасн. (1944, спільно з І. Грабарем), 1954–60 – зав. сектору живопису та скульптури Ін-ту історії мист-в АН СРСР (Москва); від 1960 – зав. каф. історії зарубіж. мист-ва Моск. ун-ту. Наук. дослідження: італ.-візант. мист. зв'язки 13–14 ст., мист-во італ. Відродження, зх.-європ. мист-во 16–17 ст., новгород. і моск. школи іконопису, історія давньорус. мист-ва, бароко. Монографія «Михайловские мозаики» (Москва, 1966) – найбільш повна публікація демонтов. 1934 мозаїк Михайлів. Золотоверхого собору у Києві (1108–13). У зб. «Византийское и древнерусское искусство» (Мос­ква, 1978) вміщено його незавершену монографію про фреск. ансамбль Софій. собору в Києві.

Пр.: Портрет в европейском искусстве XVII века. Москва; Ленинград, 1937; История византийской живописи. Москва, Т. 1–2. 1947–48; 1986; Происхождение итальянского Возро­ждения. Москва, 1956. Т. 1; 1959. Т. 2; Феофан Грек и его школа. Москва, 1961; Андрей Рублев и его школа. Москва, 1966; Русская средневековая живопись: Сб. ст. Москва, 1970; Визан­тийская живопись: Сб. ст. Москва, 1971; Старые итальянские мастера. Москва, 1972; Древнерусские мозаики и фрески XI–XV вв. Москва, 1973; Старые европейские мастера. Мос­ква, 1974.

Літ.: Гращенков В. Н. В. Н. Лазарев (К 70-летию со дня рожд.) // Визант. временник. 1969. Т. 29; Византия. Юж­ные славяне и Древняя Русь. Западная Ев­­ропа: Искусство и культура: Сб. ст. в честь В. Н. Лазарева. Москва, 1973; Вздорнов Г. И. Научная проза В. Н. Ла­­зарева // Искусствознание. 1998. № 1; Попова О. С. Виктор Никитич Лазарев // Древнерус. искусство: Византия, Русь, Запад. Европа: искусство и культура. С.-Петербург, 2002.

Ю. О. Коренюк

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю