Лазур Володимир Юрійович — Енциклопедія Сучасної України

Лазур Володимир Юрійович

ЛА́ЗУР Володимир Юрійович (15. 02. 1950, с. Вонігове Тячів. р-ну Закарп. обл.) – фізик. Брат Петра, батько Ярослава Лазурів. Д-р фіз.-мат. н. (1994), проф. (1995). Засл. діяч н. і т. України (2016). Закін. Ужгород. ун-т (1972), де від 1975 й працює: 1993–96 – проф., від 1996 – зав. каф. теор. фізики, водночас від 2005 – декан фіз. ф-ту. Наук. дослідження: квант. теорія поля, фізика високих енергій та елементар. часток, теорія розсіювання. Автор низки статей в ЕСУ.

Пр.: Введение в теорию атомных столкновений. Л., 1989; Асимптотичес­кое поведение амплитуды перезарядки при релятивистских скоростях и энергиях связи // ТМФ. 1993. Т. 93, № 3; Метод поверхневих інтегралів в теорії обмінної взаємодії полярних молекул з багатозарядними йонами // ЖФД. 2010. Т. 14, № 4; Quasiclassical theory of the Dirac equation with a scalar-vec­tor interaction and its applications in the phusics of heavy-light mesons // Phus. Rev. D. 2011. Vol. 83, issue 7; Двоелектронний обмін при повільних зіткненнях іонів з полярними молекулами // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. Фізика. 2013. № 34 (усі – спів­авт.).

В. І. Смоланка


Покликання на статтю