Лакомський Віктор Йосипович — Енциклопедія Сучасної України

Лакомський Віктор Йосипович

ЛАКО́МСЬКИЙ Віктор Йосипович (11. 10. 1926, м-ко Краматорськ, нині місто Донец. обл. – 05. 01. 2014, Київ) – фахівець у галузі металургії. Д-р тех. н. (1969), проф. (1972), чл.-кор. НАНУ (1992). Засл. діяч н. і т. України (1998). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1980), премія ім. Є. Патона НАНУ (2006). Закін. Запоріз. маш.-буд. ін-т (1950). Працював 1950–57 в Ін-ті машинознавства та с.-г. механіки АН УРСР; 1957–75 та 1979–2014 – в Ін-ті електрозварювання НАНУ (обидва – Київ): 1957–67 – зав. лаб. газового аналізу, 1967–75 – зав. відділу плазм. металургії, 1979–97 – зав. зав. відділу плазм. технологій, 1997–2014 – гол. н. с.; 1975–79 – заст. дир. з наук. ро­боти «УкрНДІспецсталь» (Запоріжжя). Досліджував процеси взаємодії газів у плазм. стані з перегрітим рідким металом; створив кілька методик визначення вмісту мікрогаз. домішок у металах звар. швів; відкрив явище електр. поглинання газів дугової атмосфери металом ка­тода при електродуг. зварюванні; створив спосіб спец. електрометалургії – плазмоводуг. переплав; розробив нові невитратні оксидні катоди електр. зварювал. дуги, що працюють на повітрі; брав участь у розробленні способів плазмоводуг. зварювання металів з різними вуглецевими матеріалами без захисту місця зварювання, що дозволило вперше створити зварні високоамперні контакти; досліджував роботу електр. шахт. печей для вироб-ва електрод. термоантрациту.

Пр.: Газы в чугунах. К., 1959; Элек­трошлаковый переплав. Москва, 1970 (спів­авт.); Плазменно-дуговой переплав. К., 1971; Электрошлаковая вы­плавка и рафинирование металлов. К., 1982 (спів­авт.); Современные спосо­бы производства слитков особо высо­кого качества. К., 1987 (спів­авт.); Взаимодействие диатомных газов с жидкими металлами при высоких температурах. К., 1992; Оксидные катоды электрической дуги. З., 1997; Induction Melting with Ingot Formation in a Secti­onal Mould // Welding and Surfacing Reviews. 1999. Vol. 11 (спів­авт.); Плазменно-дуговая сварка углеродных ма­териалов с металлами. К., 2004; Элек­трические и электроконтактные свойства электродного термоантрацита. К., 2008; Сварные электрические контак­ты разнородных проводников // АС. 2011. № 12 (спів­авт.).

Літ.: 80-річчя члена-кореспондента НАН України В. Й. Лакомського // Вісн. НАНУ. 2006. № 10.

О. П. Лютий

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
О. П. Лютий . Лакомський Віктор Йосипович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=53096 (дата звернення: 24.06.2021)