Ланге Микола Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Ланге Микола Миколайович

ЛА́НГЕ Микола Миколайович (12(24). 03. 1858, С.-Петер­бург – 15. 02. 1921, Одеса) – пси­холог, педагог. Закін. істор.-філол. ф-т С.-Пе­тербур. ун-ту (1882), де був залиш. на каф. філософії. Під час навч. цікавився філос. проблемами, підготував студент. роботу про Ґ. Ляйбніца, за яку отримав золоту медаль ф-ту. 1883 перебував у наук. відрядженні у Німеччині, працював у лаб. В.-М. Вундта. 1888 захистив магістер. дис. «История нрав­ственных идей XIX века», яка складалася з 2-х частин: нім. фі­лософії (етики) та франц. етич. думки (2-а частина була піддана знач. цензурі через розкриття поглядів франц. соціалістів-утопістів). Працюючи над дис., Л. захопився психологією. Став одним з основоположників віт­чизн. експерим. психології. Від 1888 – приват-доц. каф. філософії Новорос. ун-ту в Одесі. 1893 захистив доктор. дис. «Пси­хологические исследования: Закон перцепции. Теория волевого внимания». 1895 переважно на благодійні кошти ство­рив при Ун-ті одну з перших в Рос. імперії експерим. лаб., де здійснював дослідж. сприйман­ня та уваги. Л. увійшов в історію як поборник розвитку жін. освіти, фундатор і перший дир. Вищих жін. курсів в Одесі (відкриті 1903; звільн. з посади дир. 1907 через участь у рев. подіях, продовжував викладати). Опікував­ся проблемами розвитку серед., початк. та позашкіл. освіти в Одесі, викладав педагогіку в г-зії, розробляв навч. плани, програми тощо. Очолював Істор.-філол. т-во, заснував при ньому пед. відділ, був його кер. Порушував питання про необхідність реформування освіти з метою її демократизації та гуманізації. Від 1919 працював консультантом при Раді комісарів вищих шкіл Одеси.

Пр.: О действии гашиша (Психологическая заметка). Москва, 1889; Механизм внимания // Рус. школа. 1891. № 1; Душа ребенка в первые годы жизни. С.-Петербург, 1892; К вопросу о преподавании педагогики в женских гимназиях. О., 1895; Учебник логики. О., 1898; 1918; Великие мыслители ХІХ в. Лекция 1. Кант и критика чистого разума. О., 1901; Теория В. Вундта о начале мифа. О., 1912.

Літ.: Гордієвський М. І. Наукова і гро­мадсько-педагогічна діяльність професора М. М. Ланге: Нариси із історії науки й освіти на Вкраїні // Зап. Одес. наук. при ВУАН т-ва. Секція пед. О., 1930; Материалы конференции, посвященной 100-летию со дня рождения проф. Н. Н. Ланге (1858–1958). О., 1958; Сухомлинська О. В. Ланге Ми­кола Миколайович // Укр. педагогіка в персоналіях: У 2 кн. Кн. 1. К., 2005.

О. В. Сухомлинська


Покликання на статтю