Кортунов В’ячеслав Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Кортунов В’ячеслав Іванович

КОРТУНО́В В'ячеслав Іванович (18. 10. 1953, смт Грибановський Воронез. обл., РФ) – фахівець у галузі аеродинаміки. Д-р тех. н. (2003), проф. (2007). Закін. Хар­­ків. авіац. ін-т (1977), де відтоді й працює (нині Нац. аеро­косм. ун-т «Харків. авіац. ін-т»): від 2004 – проф. каф. прийому, передачі та обробки сигналів, від 2014 – зав. каф. вироб-ва радіо­­електр. систем. Осн. наук. праці присвяч. створенню програм. за­­безпечення безпілот. літал. апаратів та назем. пунктів керування; сучас. засобам керування (сенсори, мікроконтролери тощо); розвитку ме­­тодів керування у склад. умовах тощо.

Пр.: Алгоритмический контроль ра­­ботоспособности реактивных двигателей космического летательного ап­­парата // КНТ. 2001. Т. 7, № 5/6 (спів­авт.); Робастная фильтрация на основе итерационно-инверсных моделей // Зарубеж. радиоэлектроника. Успехи современ. радиоэлектроники. 2002. № 4; Построение номинальных моделей второго порядка в задачах управления // Авиац.-косм. техника и техно­­логия: Сб. науч. тр. Х., 2002. Вып. 27; Итерационный метод оценивания воз­­мущений в линейных стационарных ди­­намических системах реального времени // Изв. РАН. Теория и системы упр. 2003. № 2; Условия восстанавливаемости входного сигнала в линей­­ных динамических системах // ЭМ. 2006. Т. 26, № 1; Integrented MimiINS Based on MEMS Sensor for UAV Control // IEEE A&E System magazine. 2009. № 1 (спів­­авт.).

В. М. Ілюшко

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
В. М. Ілюшко . Кортунов В’ячеслав Іванович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=5313 (дата звернення: 25.10.2021)